Suistimalin İçyüzü Kitabı

Suistimalin İçyüzü Kitabı

Suistimalin İçyüzü

Nisan 2017

Suistimalin tanımı kısa ve net olsa da, suistimal süreci aslında göründüğünden daha karmaşık bir yapıya sahip. Bu da gerek şirket düzeyinde, gerek ulusal ve küresel kapsamda zorlu bir mücadeleyi gerektiriyor. Suistimal süreci, ortam ve koşullardan başlayıp suistimalcinin psikolojisine kadar uzanan geniş bir alanı ifade ediyor. Özellikle büyük holding ve uluslararası şirketlerde çoğu suistimal süreci ağır sonuçlara yol açıyor. Fakat çoğu kez de “Kol kırılır yen içinde kalır” anlayışıyla şirkette bir-iki departmanın bilgisiyle sınırlı kalabiliyor. Ortaya çıkarılan suistimal bazen de kişileri aşarak bir departmanın tümünün dahli ile gerçekleşen, mali suçlar kategorisine giren, yani yargı sürecini gerektiren bir vaka olabiliyor. Suistimal, hiyerarşide ne kadar üst düzeyde olursa, itibar kaybı ve maddi zarar da o kadar büyük oluyor. Suistimalin İçyüzü, işte bu konulara çok farklı açılardan bakarak, birbirinden ilginç örneklerle destekliyor.

Arka kapaktan…

Baştan kabul etmek gerekir ki, suistimal tam olarak ne sahtekârlık ne dolandırıcılık ne de hırsızlıktır. Ancak bu gerçek, suistimalin bunlardan daha hafif bir “suç” olduğu anlamına da gelmez. Aksine, tüm bu kötülüklerin yanı sıra fırsatçılık, çıkarcılık, istismar gibi kötülüklerden rol çalan, duruma ve koşula göre bunlardan herhangi birine yönlendirileceği gibi tümünü de içerebilen bir meseledir. Nobelli iktisatçı Gary Becker’in teorisi, suistimali ve suistimalciyi anlatmakta ışık tutabilir bize: “İnsanlar her durumun akılcı analizine dayanarak suç işler!”

Albert Camus, “Dürüstlüğün kurala ihtiyacı yoktur” dese de, iş hayatı ve ekonomi bireylerin sadece iyi huylarına ya da vicdanlarına teslim edilemeyecek kadar önemlidir! Bu nedenle şirketler kurallar koymak ve suistimale karşı önlemler almak zorunda.

“Association of Certified Fraud Examiners’ın 2016 yılı araştırma raporuna göre şirketler satış gelirlerinin yaklaşık %5’ini suistimaller ile kaybetmektedir. Bu yüksek kayıp 21. yüzyılın en önemli suçlarından olan suistimallere ilişkin farkındalığın artmasının önemini ortaya koyuyor. OYDER’in öncülüğünde böylesi kritik bir konuda hazırlanan bu rehberin tüm sektör yöneticileri ve çalışanları için faydalı olacağına inanıyorum.”

Murat Oltulular, CFE, CPA, CIA

Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Kitap Görseli İndir

Diğer Kitaplar

Yok Olacakken Var Olmak

Ahmet Çağan

Şelale Altında Durmak

Ahmet Çağan

Otokoç Otomotiv 90.Yıl Kitabı

Ahmet Çağan

Taysad 40.Yıl Kitabı

Ahmet Çağan

Bir Tomofildir Muradımız

Ahmet Çağan